எண்ணம்

(Eluthu Ennam)


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அம்மா🤱

மரணத்தின்
விழும்புசென்று
ஜனனத்தை
என் முதல்
பரிசாக
அளித்தவள்

அம்மா 😘😘😘

 - Dreamchaser❣️

மேலும்


மேலே