சிற்றுளியின் பெருமூச்சில்

சிற்றுளியின் பெருமூச்சில்
சிகரங்கள் நகர்ந்தன
காதலின் வெப்பத்தில்
கற்பாறை இளகியது
மழைபெய்யாத மலையில்
இன்னொரு நதியும்
இறங்கி வந்தது
அது -
வெறிகொண்ட சிற்பியின்
வியர்வை நதி
ஷிரின் என்ற பெயரை
அவனோடு சேர்ந்து
உளியும் அல்லவா உச்சரித்தது


  • கவிஞர் : வைரமுத்து
  • நாள் : 2-May-14, 4:26 pm
  • பார்வை : 0

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே