நிர்வாணம் - நூறு கோடி விளக்குகளின் வெளிச்சம்

உனக்கும் எனக்கும் அவளுக்கும்
நிர்வாணம் தான் பளபளக்கும் ஆயுதம்;
குருதியின் வியர்வையில் நனையும் போதெல்லாம்
ஒரு பயிற்சியின் முழுமையை அடைகிறது
மரங்கள் நிர்வாணத்தை யடையும் போதுதான்
இறக்கைகள் துளிர்க்கும் பறவைகளாயின
சீனப் போர்வீரன் சொல்லுவான்:
‘உறையிலிருந்து ஒரு பொழுதும்
வாளை வெளியே இழுக்காதே
அவசியமின்றி’
நிர்வாணம் வளர வளரத்
தீயின் கொழுந்தைப் போல்.
நிர்வாணத்துடன் வாழ்வது எளிதன்று
அது உன்னை அலைக்கழிக்கும்
உபயோகிக்கும் வாய்ப்பைத் தேடி
வாளை ஒரு போதும்
வெளியே இழுக்காதே அவசியமின்றி
அது துருப்பிடித்துச் சல்லடையானாலும்
ஆனால் உன்னோடே
எப்போதும் வரித்துக்கொள் அதை.


கவிஞர் : குட்டி ரேவதி(2-May-14, 4:38 pm)
பார்வை : 0


பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே