குட்டி ரேவதி கவிதைகள்

(Kutti Revathi Kavithaigal)

குட்டி ரேவதி (Kutti Revathi)

தமிழ் கவிஞர் குட்டி ரேவதி (Kutti Revathi) கவிதை படைப்புகள் இங்கே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கவிதை தலைப்பு பார்வைகள் சேர்த்தது
நிர்வாணம் - நூறு கோடி விளக்குகளின் வெளிச்சம் 0 vickramhx
ஆண்மை இல்லை - தனிமையின் ஆயிரம் இறக்கைகள் 0 vickramhx
குளிர்ந்த விதை - தனிமையின் ஆயிரம் இறக்கைகள் 0 vickramhx
முலைகள் நான்கு - உடலின் கதவு 0 vickramhx
யோனியின் மதகைத் திறக்கிறது உன் நினைவின் பெருக்கு - உடலின் கதவு 0 vickramhx
சூல் - உயிருடலின் பேரற்புதமான பணி - உடலின் கதவு 0 vickramhx
இறுதியாக ஒரு முறை - தனிமையின் ஆயிரம் இறக்கைகள் 0 vickramhx
ஆண் உடல் ஒரு பிரமை - தனிமையின் ஆயிரம் இறக்கைகள் 0 vickramhx
உடல் நன்று புலன்கள் மிகவும் இனியன - முலைகள் 0 vickramhx
விஷ கன்னிகையின் காமநொதி - இறுதி விருந்து - முலைகள் 0 vickramhx
மீன்தொட்டி 0 vickramhx
பிரசவம் 0 vickramhx
யானுமிட்ட தீ 0 vickramhx
சுருட்டு 0 vickramhx
மின்வெளி 0 vickramhx
இங்கே ஒரு கவிதை - உடலின் கதவு 0 vickramhx
தமிழ் கவிஞர்கள்

பிரபல கவிஞர்கள்

மேலே