அவன் கொஞ்சம் கறுப்பு..

இருட்டு எனக்கு சினேகிதமாகி விட்டது !

அவன் குரல் கொஞ்சம் கரகரப்ரியா குயில்களை நான் வெறுக்கத் துவங்கியிருக்கிறேன்!

அவன் மீசை கொஞ்சம் குத்தும் இப்போது நான் முட்களின் ரசிகை!

அவன் ஒரு மௌன வாசி கச்சேரி நடக்காத அரங்கங்களில் அமரவே பிரியப்படுகிறேன்!

அவன் குறுந்தாடி மன்மதன் பல் துலக்கியால் என் முகமுரசி பழக்கபடுத்திக் கொள்கிறேன்!


கவிஞர் : பா.விஜய்(18-Jul-11, 11:51 am)
பார்வை : 1260


மேலே