ஆண்மை

நீ
நிரூபித்த
பெண்மையிலிருந்து
வாய்த்தது
நான்
மதிக்கும்
ஆண்மை


கவிஞர் : அறிவுமதி(12-Apr-11, 10:05 pm)
பார்வை : 133


மேலே