மூன்றெழுத்து:-

நினைவில் இல்லை எதுவும்-ஆனால்
நிஜத்தில் தேடுகிறேன்,

தொலைந்தது எதுவோ என்று
தேட தொடங்கினேன்,

கண்ணில் பட்டதெல்லாம்-கருதோடிசைத்தேன்
கண்ணீரும் வந்ததை அறிந்தேன்,

கண்ணீருக்கு காரணம் தேடி-இரவு முழுவதும்
கண்முட மறந்துவிட்டேன்,

கிடைத்துவிடும் போலிருந்தது-ஒரேநாளில்
கிறுக்கன் பட்டம்,

யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டும்-சொன்னால்
யாருக்கும் புரிவதில்லை,

தனிமையில் விடைதேட முயன்றேன்
தயக்கமும் மனதில் குடிகொண்டது,

வெறித்தனமாக யோசித்தேன்
வெட்கமும் வந்தது,

முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன்-அந்த
மூன்றெழுத்து தான் என்று........

எழுதியவர் : சிவா சுகஸ்ரீ (15-Feb-13, 3:56 pm)
பார்வை : 155

மேலே