பொன்மொழி நானூறு மதமும் மனிதமும் 8 400

மதம் ஜ ரிகை நூல் மாதிரி.
மனிதம் பருத்தி நூல் மாதிரி.

பருத்தியால் நெய்யும் ஆடைகளுக்கு அலங்காரமாகதான் மதம் இருக்க வேண்டுமே தவிர மதமே ஆடையாகி விட முடியாது.

மதம் தாண்டி மனிதம் பார்ப்பவர்களே உண்மையான மனித மத வாதிகள் .

எழுதியவர் : murugaanandan (1-Feb-14, 7:40 am)
பார்வை : 99

மேலே