கற்றவரே கொஞ்சம் நில்லும்

செல்வம் வேண்டும் செல்வம் வேண்டும்
என் சந்ததிக்காய் அதை கொடுக்க வேண்டும்
செலவிற்கு காசு பணம் கொடுக்க வேண்டாம்
நீர் கற்றறிந்த கல்வியினை கற்றுத்தாரும்...

செழிக்க வேண்டும் செழிக்க வேண்டும்
என் சமுதாயம் என்றுமே செழித்திடல் வேண்டும்
அணிவதற்கு வேட்டி சட்டை கொடுக்க வேண்டாம்
மானம் காக்க கல்வியினை கற்றுத்தாரும்...

ஒளி ஏற்ற வேண்டும் ஏற்ற வேண்டும்
என் சமூகம் அதிலே ஒளிரவும் வேண்டும்
ஒளிக்காக மின் விளக்கு கொடுக்க வேண்டாம்
வாழ்வு பிரகாசிக்க கல்வியினை கற்றுத்தாரும்...

பெற்று விட்டோம் பெற்று விட்டோம்
எளியோர் பட்டந்தனை பெற்றும் விட்டோம்
ஏற்றத் தாழ்வு பார்க்க வேண்டாம்
ஏழைக்கும் சமவுரிமை கல்வியினை பெற்றுத்தாரும்...

கேட்க வேண்டாம் கேட்க வேண்டாம்
எம் பசியறிந்தும் இலட்சங்கள் கேட்க வேண்டாம்
எங்களுக்கு வீடு வாசல் கொடுக்க வேண்டாம்
இலட்சியங்கள் அடைகின்ற கல்வியினை கற்றுத்தாரும்...

மாற வேண்டும் மாற வேண்டும்
எம் மக்களுக்காய் நீர் மாற வேண்டும்
உன் வாழ்க்கை முறை மாற்றவேண்டாம்
வியாபாரம் விட்டுவிட்டு கல்வியினை கற்றுத்தாரும்...

நல்லமனம் பெரிய மனம் கொண்டவரா நீர்??
ஏழைகளின் கல்விக்காக உதவிகளைப் புரிந்த்துடுவீர்..
மாறிவிடும் மாறிவிடும் எம்மக்கள் வாழ்வு மாறிவிடும்
கல்வி மட்டும் கிடைத்துவிட்டால் ஏது தாழ்வு??


என்றும் அன்புடன் - ஸ்ரீ-

எழுதியவர் : என்றும் அன்புடன் -ஸ்ரீ- (4-Feb-14, 11:23 am)
பார்வை : 944

மேலே