சிவனுக்கு வந்த சிக்கல்

------------"சிவனுக்கு வந்த சிக்கல்"-------------

கழுத்தை சுற்றிய பாம்பை
கழற்றி வைத்துவிட்டு -
சிவபெருமான்,
சிந்தித்து கொண்டிருந்தார்.

ஓசோன் உடைத்து
கைலாயம் புகுந்த,
கழிவுக் காற்று,
காசிநாதனின்
நாசியையும் விட்டுவைக்கவில்லை!!.

ஊரெல்லாம் பெருகிவிட்ட,
ஊர்திகளின் ஓங்காரம்,
உடுக்கொலியையும் தாண்டி
கிழிக்கிறது - அவன்
தோடுடைய செவிப்பறைகளை!!!.

கொண்டைவாழ் கங்கையும்,
சளி முற்றிப்போய்
இருமுகிறாள் - தன்
தொண்டைசூழ் நெகிழிகளால்!!.

அதிவிரைவு ரயிலுக்காய் - தன்
அரசமரத்தை இழந்து,
அநாதையாகிவிட்டேனென்று
அலறுகிறான்,
ஆனைமுகன்!!.

கார்பைடு சுடாத
பழங்கேட்ட அவ்வைக்காய்,
காயாத கானகத்தே,
கால் கடுக்க தேடும் கந்தன்,
காலம் பலவாகியும் திரும்பவில்லை!!.

கொடிமரத்து நந்திகூட
கோமாரிக்கு பயந்து,
கால்நடை மருத்துவர் தேடி,
கருட வாகனத்தில்
பறந்து விட்டது!!!.

அயர்ந்து போன சிவன்,
ஆதிசக்தியை தேடுகிறான்.

தமிழ்நாட்டின் நிலையறிய,
தனியாகச் சென்ற
சக்தியை தேட,
நெற்றிக்கண் திறப்பினும்,
வெளிச்சம் போதவில்லை!!!.

இத்தனைக்கு பிறகும்,
“என்னை மட்டும் காப்பாற்று”
என்று வேண்டும் பக்தனிடம்,
“முதலில் என்னை நீ காப்பாற்றடா!!” வென்று -
சொல்லாமல் சிரிக்கிறான் சிவபெருமான்.

கழற்றி வைத்த பாம்பு - மீண்டும்
கழுத்தை சுற்ற ஆரம்பித்திருந்தது.

எழுதியவர் : ஈ.ரா. (13-Feb-14, 9:03 pm)
பார்வை : 405

மேலே