திட்டமனம் வரவில்லை

பள்ளியில் பென்சில்
தொலைத்த மகளை
திட்டமனம் வரவில்லை..

அலுவலகத்தில் அடிக்கடி
பேனாவை தொலைத்திடும்
எனக்கு..

எழுதியவர் : ஆரோக்யா (29-Mar-14, 11:19 pm)
பார்வை : 152

மேலே