திணிக்கப்படும் தீவிரவாதம் திரிக்கப்படும் தீவிரவாதம் ---அஹமது அலி---

தீவிரவாதிகள் என்பவர் யார்.?
தூண்டும் மூலக் காரணிகள் எது.?
தீவிரவாதத்தின் உண்மை என்ன?
தீவிரத்தின் தன்மை தான் என்ன.?

............︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

லட்சியத்தின் லட்சனம் என்ன?
உந்தப் பட்டதின் பின்னணி என்ன.?
உள்ளக் குமுறலின் ஓசைகள் என்ன.?
உரிமைக்கு விளைந்த பாதகம் என்ன.?

.........︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

மறுக்கப்படும் நீதியின் நிர்பந்த நியதியிது
பறிக்கப்படும் உரிமையின் பிரபலிப்பிது
அடக்குமுறைக்கெதிரான ஆவேச விசையிது
அடிமை தனத்துக்குள் அடங்கா ஆக்ரோஷமிது!

.............︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

இழந்த பொறுமையின் இடி முழக்கமிது
இனி பொறுக்க முடியாததின் போராட்டமேயிது
கேட்டுக் கிடைக்காததின் ஏமாற்ற ஏக்கமிது
தானாய் எடுக்கத் துணிந்த தன்மானத் தாக்கமிது!

..............︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

தானாய் முளைத்து விட புதர்ச்செடி அல்ல
தாளாமல் வெகுண்டெழுந்த தன்மான உணர்ச்சி
மரணத்தையும் மதியாத இன மான எழுச்சி
மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கும் மகத்தான புரட்சி!

...............︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

சமுதாயம் பெற்ற பிள்ளை தான் இது
சரிசமம் காட்டாத அநாதையும் இது
சுண்ணாம்பை வைத்துவிட்ட சூழ்ச்சி இது
சமரிலே சகலமும் பெறத் துடிக்கும் கூட்டமிது!

...........︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

கிள்ளியெறிந்திட துள்ளியெழும் வித்துயிது
வேரறுக்க நினைத்தால் கருவறுக்கும் கத்தியிது
கருணையோடு கலந்திட கனிந்துருகும் பக்தியிது
மானுடம் சிறக்க மாற வேண்டிய சக்தியிது!

...............︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

தீவிரவாதிகள் பிறப்பதில்லை
சமுதாயத்தால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள்
நோக்கமறிந்து தேற்றமளித்தால்
தீவிரவாதத்தின் தோற்றம் இல்லை எங்கும்.!

................︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤── }-}-}-}-}-}-}-}-}-}-}

எழுதியவர் : அலிநகர். அஹமது அலி. (11-May-14, 5:08 pm)
பார்வை : 299

மேலே