காதல் வந்துடுச்சி

நினைத்ததை எல்லாம் எழுதியவன்
இன்று நினைத்து நினைத்து எழுதுகிறான்...
எல்லாம் உன்னால்!

எழுதியவர் : (7-Aug-14, 9:44 am)
பார்வை : 63

மேலே