யோகம்

இறையலை மொழிமோதும் உடற்கருவி மனமுலையா
இறைசுரம் உறல் யோகம்

எழுதியவர் : (4-Feb-15, 5:50 am)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 47

மேலே