பிறந்த பயன்

என்
இதழ்
பட்டதில்

இவ்வுலகில்
பிறந்த பயன்
அடைந்தாள் ...


என்

ஐஸ்க்ரீம்...!

எழுதியவர் : S R JEYNATHEN (14-Apr-15, 12:54 pm)
Tanglish : pirantha payan
பார்வை : 215

மேலே