சந்தன கட்டை

என்
பார்வை

உரசும் போதலாம்

என்
சந்தன கட்டை ..செம்மர கட்டையாக
நிறம் மாறிவிடுகிறது...!

எழுதியவர் : S R JEYNATHEN (16-Apr-15, 3:11 pm)
Tanglish : santhana kattai
பார்வை : 193

மேலே