நம் நாடு

ஜப்பானிய கோட்பாடு :

ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் என்றால்
நீயும் கூட அதைச் செய்யலாம்.!!

யாருமே செய்ய முடியவில்லை என்றால்
நீ கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும்.!!

இந்தியக் கோட்பாடு:

ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் என்றால்
அவரே அந்த வேலையைச் செய்யட்டும்.!

யாராலும் செய்ய முடியவில்லை என்றால்
நான் மட்டும் எப்படி செய்ய முடியும் ?

# இதனால்தான் ஜப்பான் ஒரு வளர்ந்த நாட்டுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது.!

எழுதியவர் : பிதொஸ் கான் (15-Jul-15, 1:25 pm)
Tanglish : nam naadu
பார்வை : 70

மேலே