இவர்களின் வறுமையை உலகிற்கு எடுத்து செல்ல

இவர்களின்
வறுமையை
உலகிற்கு
எடுத்து
செல்ல
நாம்
செய்வோம்
ஓரே
ஓரு Share மட்டுமே
ஒருவனுக்கு உதவும் உள்ளம் இருந்தாலே
இறைவன் நமக்கு உதவுவார்.....
Share share share share .................
தயவு செய்து

எழுதியவர் : பிதொஸ் கான் (15-Jul-15, 1:27 pm)
சேர்த்தது : பிதொஸ் கான்
பார்வை : 166

மேலே