மண்மேகம்

வின்மேகமும்
மண்மேகம்-ஆக
துடிக்குமோ!!..

#எம் தங்கையின்
முகம்கான....
-(அருண்)

எழுதியவர் : அருண் (24-May-16, 10:24 am)
பார்வை : 724

மேலே