என்காதலி நிலவு

பால் வடியும்
நிலவுடன் சண்டையிட்டேன்!
நிலவாய் என்காதலி
இருக்கின்றாள்!
நீ எதுக்கு! போய்விடு!

எழுதியவர் : ப.தவச்செல்வன் (11-Jul-16, 11:46 pm)
பார்வை : 111

மேலே