பைத்தியம்

நிகழ்வுகள் அறியாத ஒரு மனம்
நினைத்தே வாழ்வது ஒரே மனம்....
ஒன்றிவிட்டான் ஒற்றை நினைவில்
..................................................காதல் பைத்தியம்

எழுதியவர் : ராஜா (1-Aug-16, 9:37 am)
Tanglish : paithiyam
பார்வை : 268

மேலே