தட்டு நிறைய பூ கொடுத்தால் லட்டு எல்லாம் உனக்குத்தான்

நடுநிலை பூக்கடை
@########@@@

கருத்துச் சித்திரம்:

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@####
கருத்து: பாலாஜி சண்முகம், சென்னை.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@நநன்றி: 'தி இந்து'
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
{தட்டு நிறைய பூ குடுத்தா
லட்டு எல்லாம் உனக்குத்தான்}

எழுதியவர் : தி இந்து & மலர் (7-Oct-16, 12:09 am)
சேர்த்தது : மலர்1991 -
பார்வை : 153

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே