நண்பர்கள் தினம் வாழ்த்துக்கள்

நண்பர்கள் தினம் வாழ்த்துக்கள்

வா........... தோழா
பகலைக் கடத்தி! இரவைத் துரத்தி!
நட்பெனும் இதயச் சாலையில்
பயணிப்போம்!


Close (X)

8 (4)
  

மேலே