நினைவுகள்-9

கைசேரா கனவுகளை
எண்ணி
கண்முன் நடக்கும் நினைவுகளை
ஏற்க தவறுகிறேன்...!

எழுதியவர் : செந்தமிழ் பிரியன் பிரசாந (10-Aug-17, 5:56 pm)
பார்வை : 622

மேலே