ஹைக்கூ - மழலை வன்புணர்ச்சி

பாறைகளுக்கு அடியில் 
மலர்மொட்டுக்கள் 
மழலை வன்புணர்ச்சி !

எழுதியவர் : சூரியன்வேதா (18-Apr-18, 12:40 am)
சேர்த்தது : சூரியன்வேதா
பார்வை : 154

மேலே