தீது அழி

தீயஎண்ணம் தோன்றினும் தீயவன் ஆகிலன்
திண்மைமனம் தீ(து)அழிப் பின்

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (1-Aug-19, 9:01 am)
சேர்த்தது : Dr A S KANDHAN
பார்வை : 96

மேலே