ஆன்மீகமும் ஆன்மீக வாழ்வும்

வெவ்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களிடையே அடிக்கடி விவாதிக்கப்படும் தலைப்புகளில் ஒன்று ஆன்மீகம் ஆகும். விவாதங்கள் கேள்விகளாக வருகின்றன: உதாரணமாக:

ஆன்மீகம் என்றால் என்ன?
ஆன்மீகத்தின் தேவை என்ன?
ஒருவர் எவ்வாறு ஆன்மீக வாழ்வு வாழ முடியும்?

முதலிய கேள்விகள் நமது உள்ளத்தில் எழுகின்றன. ஆன்மீகத்தை ஒரு ஞானம், அல்லது இறைவனோடு இணையும் கலை அல்லது இறைவனோடு இணைய ஒரு கோட்பாடு என வரையறுக்கலாம். ஆகையால் இது நமது வாழ்வை இறைவனோடு ஒன்றாக வாழும் வளர்ச்சியைப் பற்றி ஊக்குவிக்கிறது. இறைவனின் ஆவினால் நிறப்பப்பட்டு நமது வாழ்க்கையைப் பற்றிய முறையான ஆய்வாகவும் இதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆன்மீகத்திற்கும் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் வேறுபாடு இருப்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீகம் என்பது பொதுவாக ஒரு கோட்பாடாக இருக்கிறது. ஆனால் ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பது இறைவனோடு ஒன்றாக இணைந்து வாழும் ஒரு புனித வாழ்வாகும். ஒரு கோட்பாடான ஆன்மீகம் ஒரு நபரை ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ அறிவுறுத்துகிறது. ஆன்மீகம் குறித்த கோட்பாடுகளை வகுக்க ஆன்மீக வாழ்க்கை உதவும். இறைவனூடு ஒன்றாக ஒன்றித்து வாழும் வாழ்க்கையை வாழ்வதே இதன் நோக்கம். இப்போது நமது மனதில் மற்றும் சில கேள்விகள் தோன்றலாம்:

நாம் ஏன் ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்?
நாம் ஏன் இறைவனோடு இணைந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும்?


மகிழ்ச்சியை தேடுங்கள் என்று . எல்லா தலைமுறையினரும் கூறாவிட்டாலும், மனிதர்கள் மகிழ்ச்சி எங்கே கிடைக்கும் என இடைவிடாது தேடுகிறார்கள்; சிலர் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தத்தைத் தேடுகிறார்கள். தற்காலிக மகிழ்ச்சியை தரும் பொருள்களையும், உனைச்சிகளையும் நாடிச்செல்கிறார்கள். இவாறு இவுலக பொருள்களை நாடிச்செல்வதாலோ அல்லது புதிய பொருள்களை கண்டுபிடிப்பதன் மூலமாகவோ மனிதர்கள் உண்மையில் திருப்தி அடைவதில்லை என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அதாவது, அவர்கள் சிறிது நேரம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் மற்ற நேரங்களில் மகிழ்ச்சியற்றவர்களாக இருப்பதற்கும் காரணம் என்னவென்றால் நிரந்தர மகிழ்ச்சியை தேடுவதை விட்டு அவர்கள் தற்காலிக மகிழ்ச்சியை தேடுவதே காரணமாகும்.

உதாரணமாக, ஒரு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் தருகிறது. ஆனால் அது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் திருப்தியையும் அளிப்பதில்லை. இதேபோல், ஒரு தேர்வில் தோழ்வி அடைவது நம்மை சோகமாகவும் அதிருப்தியாகவும் ஆக்குகிறது. ஆனால் அது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் சோகமாகவும் அதிருப்தியயாகவும் இருக்க வைப்பதில்லை. எனவே, ஒரு நிகழ்வில் வெற்றி அல்லது தோல்வி நம்மை நிரந்தர மகிழ்ச்சியடைய செய்யவதில்லை. நாம் வாழ்க்கையில் தேடுவது அனைத்து ஏற்ற தாழ்வுகளுக்கும் மத்தியில் நம்மை நிரந்தர மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும் ஒன்றுதான். அது என்ன? இவ்வுலகிலுள்ள அனைத்தும் கடந்து போகும் என்று நமக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தும், நாம் தேடக்கூடியது கடந்து போகாத ஒன்று நமது வாழ்க்கையில் உண்டு என அறிந்திருந்தும் எதை தேடி அலைகிறோம்?

இன்பத்தில் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தைக் கண்டுபிடிக்க விரும்பிய மக்களும் தலைமுறையினரும் இவ்வுலகில் இருந்துள்ளனர். இன்பம் ஒருவரின் வாழ்க்கையின் பல பகுதிகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படலாம்: வேடிக்கை, பாலுணர்வு, தளர்வு மற்றும் பல உலக இன்பங்கள் மனிதர்கலை நிம்மதியாக வைத்திருந்ததில்லை. இது ஹெடோனிசம் மற்றும் எபிகியூரியனிசம் போன்ற தத்துவங்களுக்கு வழிவகுத்தது. இது ஒரு நுகர்வோர் கலாச்சாரத்திற்கு வழிவகுத்தது. இன்பம் பெரும்பாலும் உடனடி திருப்தியைத் தருகிறது என்பதை மனித அனுபவம் வெளிப்படுத்துகிறது, ஆனால் நாம் தேடும் உலகளாவிய பொருள் அல்ல. உயர்ந்த பெயர் மற்றும் புகழ் ஆகியவற்றில் தங்கள் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் தேடிய மக்களும் தலைமுறையினரும் இருந்தூள்ள்ளனர். பெயரும் புகழும் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும், ஆனால் ஒருபோதும் மகிழ்ச்சியின் ஆதாரங்கள் அல்ல. இந்த உறுதிமொழியை நிரூபிக்க இன்று உலகில் பல எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. சக்தி என்னும் மற்றொரு நிலை நம்மை எவ்வளவுதான் சக்திவாய்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், நம் வாழ்க்கை மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் என்ற கருத்தை இது ஊக்குவிக்கிறது என்றாலும். இதுவும் ஒரு உண்மையான மகிழ்ச்சியைத் தேடுவது என நம்ப வைப்பதில்லை.

நான்காவதாக செல்வம் ஒரு உண்மையானதாக இருக்குமேயானால் இன்று உலகின் செல்வந்தர் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நபராகவள்லோ இருக்க வேண்டும். ஏழையும் ஏழ்மையான நபர்கள் சோகமாகவள்லோ இருக்க வேண்டும். அது அப்படி இல்லையே. இன்பம், புகழ், சக்தி மற்றும் செல்வத்தின் இந்த ஒற்றை அம்சங்கள் நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்து நிறைவேற்ற முடியாது என்பதை அனுபவம் நமக்குக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளது, தொடர்ந்து கற்பிக்கிறது. அவைகளால் நம் வாழ்க்கைக்கு உண்மையான அர்த்தமும் கொடுக்க முடியாது. இன்பம், சக்தி, செல்வம் மற்றும் புகழ் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றிய பல நபர்களின் «பரிதாபகரமான» வாழ்க்கை நமக்கு முன் எடுத்துக்காட்டுகளாக உள்ளன. நம் வாழ்க்கைக்கு உலகளாவிய அர்த்தத்தைத் தருவது அன்பு, சமத்துவம், நீதி போன்றவைகளாகும். இயேசு தம்மைப் பின்பற்றுபவர்களை நிபந்தனையின்றி நேசித்தார். அவர்களின் பலவீனங்களை மறந்து, அவர்களின் தோல்விகளை மன்னித்து, அவர்களை நேசித்தார். இந்த அன்பின் அனுபவம் சீடர்களின் வாழ்க்கையை ஓரளவு அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியது. அந்த நிபந்தனையற்ற அன்பை ஒருவர் மறுபரிசீலனை செய்யும்போதுதான் அர்த்தத்தின் முழுமை வரும். அன்பினால் மட்டுமே ஒருவரின் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் அர்த்தமுள்ளதாகவும் மாற்ற முடியும்.

அன்பினால் நிறையப்பட்ட மனிதனின் நிறை வாழ்வு மற்றும் உண்மையான திருப்தி தளர்வு அல்லது பதற்றம் போன்ற அளவுகோல்களால் அளந்து விட முடியாது. அவை அனைத்திற்கும் நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இடம் உண்டு - ஆனால் அவை நிறைவேறிய வாழ்க்கையின் ஆதாரங்களாக இருக்க முடியாது. ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை அன்பின் அனுபவத்தால் மட்டுமே ஏற்பட முடியும், இது ஒருவருக்கொருவர் உள்ள அர்ப்பணிப்பைக் குறிக்கிறது.

இந்த “நிபந்தனையற்ற அன்பு” தான் கடவுள். எனவே, உலகளாவிய பொருளைத் தேடுவது கடவுளில் முடிகிறது. கடவுளில், சத்தியத்திற்கான மனித தேடலை திருப்திப்படுத்தும் «உண்மை» உள்ளது; கடவுளில் நம்பிக்கை ஒவ்வொரு மனித விரக்தியையும் சமாளிக்கிறது; கடவுளில் நாம் ஒவ்வொரு தனிமையிலும் மற்றும் ஏழ்மைலும் மன நிம்மதி அடைவோம்.

எழுதியவர் : ஆரோக்கியம் ராயப்பன் (3-Dec-20, 2:52 pm)
பார்வை : 171

மேலே