ஹைக்கூ

இறைவன்
பாவமன்னிப்பு கேட்டான்
பெண்சிசுக்கொலை

எழுதியவர் : செல்வமுத்து மன்னார்ராஜ் (31-Mar-21, 8:46 am)
Tanglish : haikkoo
பார்வை : 88

மேலே