நாட்டின் பாதுகாப்பு அரண்

நாட்டின் பாதுகாப்பு
ஒரு விகற்பக் குறள் வெண்பா
அரண்மதில் காடு கடல்மலை நாலும்
அரணாய் அமையுமென் பர்.......

எழுதியவர் : பழனி ராஜன் (3-Aug-21, 5:47 pm)
சேர்த்தது : Palani Rajan
பார்வை : 48

மேலே