மயக்கம்

மாதும் மயங்குகிறாள் மதியை கண்டு அல்ல மன்னவனை கண்டு

எழுதியவர் : (18-Mar-23, 5:58 am)
சேர்த்தது : கவி குரு
Tanglish : mayakkam
பார்வை : 65

மேலே