அநுபவம்

அனுபவம்..
🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♀️

அனுபவம் உயர்கல்வி
அறிவினை வளர்பள்ளி /
பனுவலில் இல்லாததும்
பாங்காய்த் தரும்சொல்லி /

புத்தகப் புழுக்களுமே
புவியினை வென்றிடுமோ /
பட்டறிவினில் தேர்ந்தவரே
பாதையை வகுப்பவராம் !!

-யாதுமறியான்.

எழுதியவர் : -யாதுமறியான். (21-Sep-23, 9:09 pm)
சேர்த்தது : யாதுமறியான்
பார்வை : 56

மேலே