மாட்டுப் பொங்கல்

தெருவெங்கும் காளைகளாம் பலவண்ணக் கொம்புகளாம்
வருகையிலே அசைந்தாடும் கழுத்துமணி ஓசைகளாம்
துள்ளுமிளம் கன்றுகளைத் பசுஞ்சாணிப் பாத்தியதில்
தள்ளிவிட்டுக் கலைத்திடுவார்; பசுமாட்டைக் குளிப்பாட்டி
பொட்டிட்டுப் பொங்கலிட்டு மரியாதை செய்திடுவார்;
அக்காலம் கண்டகாட்சி கண்ணிலே நிக்குதய்யா!!
இக்காலம் காண்பதற்கு நம்நாட்டில் நல்லதோர்
குக்கிராமம் இல்லாமல் போய்விடுமோ? நாமும்தான்
தேடித்தான் பார்த்திடுவோம் இன்றே!!

எழுதியவர் : உதய நிலவன் (16-Jan-24, 2:25 pm)
சேர்த்தது : Dr B Chandramouli
பார்வை : 44

மேலே