கேள்விகுறி

ஞானத்திற்கு காத்திருத்த கூட்டம்
மரத்தின் கீழிருந்து ஆசி வழங்கிய
பித்தன்

-மனக்கவிஞன்

எழுதியவர் : மனக்கவிஞன் (24-Feb-24, 11:08 am)
சேர்த்தது : மனக்கவிஞன்
Tanglish : kaelvikuri
பார்வை : 35

மேலே