கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் குறிப்பு

(Abdhul Rahman)

 ()
பெயர் : கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான்
ஆங்கிலம் : Abdhul Rahman
பாலினம் : ஆண்
பிறப்பு : 1937-11-07
இடம் : தமிழ் நாடு, இந்தியா

அப்துல் ரகுமான்,(பிறப்பு: நவம்பர் 2, 1937), தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கவிஞரும், தமிழ்ப்பேராசிரியரும் ஆவார். 'வானம்பாடி' இயக்கக் கவிஞர்களோடு இணைந்தியங்கியவர்.
கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் கவிதைகள்
தமிழ் கவிஞர்கள்

மேலே