எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வெல்க தமிழ் என்றே
வீர நடை போடு.....
வெற்றி உனதாகும்
தமிழ் தாயின் அருளோடு....!

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே