எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எரும்பு நடக்கும்போது
அதன் காலடி ஓசை கேட்ட துண்டா .....?
அது நம் காதில் நுழைத்து விட்டால்
மட்டும் ......................?
வாசகர்களே ...! உங்கள் பதில் என்ன ...?

மேலும்


மேலே