தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
பாலியல் குற்றம்
 குற்றம்
0 மனிதன்
02-Jun-18
பாலியல் கல்வி
 பாலியல்
0 மனிதன்
02-Jun-18
திருமணம் வேண்டாம்
 திருமணம்
0 மனிதன்
02-Jun-18
மக்கள் தொகை
 மக்கள்தொகை
0 மனிதன்
02-Jun-18
பெண் எந்த வயதில் அழகு?
 அழகு
3 மனிதன்
12-Nov-17
தமிழ் அழிந்துவிட்டது ?
 மொழி
3 மனிதன்
12-Nov-17
நாகரிகம்
 சிந்தனை
1 மனிதன்
11-Nov-17
கலாச்சாரம்
 சிந்தனை
2 மனிதன்
11-Nov-17
தற்போது எடுக்கப்படும் திரைப்படங்கள்
 திரைப்படம்
1 மனிதன்
11-Nov-17
நடிகர் கமல் பேசும் தமிழ்
 தமிழ்
1 மனிதன்
11-Nov-17
நள்ளிரவில் பெண் வெளியே போகக்கூடாது?
 பெண்கள்
2 மனிதன்
11-Nov-17
திருமணத்திற்கு ஏற்ற வயது என்ன?
 திருமணம்
4 மனிதன்
11-Nov-17
காதல் திருமணம் சிறந்ததா அல்லது நிச்சய திருமணம் சிறந்ததா ?
 திருமணம்
3 மனிதன்
11-Nov-17
மக்கள் காமத்தை எவ்வாறு பாவிக்க வேண்டும்?
 மறைந்தவை
3 மனிதன்
11-Nov-17
ஜாதிய ஒலிகள் ஒரு ஐந்து வழிகள் சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம்?
 ஜாதி
4 மனிதன்
11-Nov-17
குழந்தைகளுக்கு தனி அரை கொடுக்கலாமா?
 நாகரிகம்
5 மனிதன்
10-Nov-17

மனிதன் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே