அன்புத் தோழர்களுக்கு,
வணக்கம்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாக எழுத்து தளத்தில் நிறைய வேலைப்பாடுகள் மேற்கொள்ள வேண்டி இருப்பதன் காரணத்தினால் எழுத்து கவிதை, சிறுகதை மற்றும் கட்டுரை போட்டிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆயினும், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் மட்டும் அவ்வப்போது "எழுத்து - போட்டிகள்" பகுதியில் அறிவிக்கப்படும்.

இப்படிக்கு,
எழுத்து.காம்

கட்டுரை போட்டி இறுதி பரிசு தேர்வு பட்டியல்

(Katturai Potti Irudhi Parisu Thervu Pattiyal)

சென்ற மாத கட்டுரை தேர்வுக்கான இறுதி பட்டியல். இதிலிருந்து தேர்வு செய்யப்படும் ஒரு கட்டுரைக்கு பரிசு அளிக்கப்படும். நீங்கள் உங்கள் வாக்குகளை இங்கே பதிவு செய்யவும். தேர்வு முடிவுகளில் எழுத்து ஆசிரியர் முடிவே இறுதியானது. தேர்வு செய்யப்படும் கட்டுரை விவரம் பரிசு பெற்ற கட்டுரைகள் பட்டியலில் தெரிவிக்கப்படும்.
படைப்புகள் இன்னும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை
கட்டுரை போட்டி இறுதி பரிசு தேர்வு பட்டியல் (Katturai Potti Irudhi Parisu Thervu Pattiyal) - எழுத்து.காம்

மேலே