எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இந்த போட்டோவை சில நிமிடம் உற்றுப்பார் நிச்சயமாய் உன்...

இந்த போட்டோவை சில நிமிடம் உற்றுப்பார்
நிச்சயமாய் உன் முகபாவத்தில் [Face Reaction] ஒரு மாற்றம் தோன்றும்
அது என்ன என்பதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்...

பதிவு : ஜெனி
நாள் : 17-Sep-14, 5:09 pm

மேலே