எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மாலையில் விண்ணில் எழுந்த முழுமதி எங்கும் வெண்ணிலா விரித்தது...

மாலையில் விண்ணில் எழுந்த
முழுமதி எங்கும் வெண்ணிலா விரித்தது
பெண்ணே உன் பார்வை பட்ட உடன்
நிலவும் மறைந்தது .....!!!

பதிவு : banusri
நாள் : 18-Sep-14, 2:06 pm

மேலே