எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பரிசு பெற்றவை கீழிருக்கும் கவிதைகளில் சில வைரமுத்து, தபூ...

பரிசு பெற்றவை கீழிருக்கும் கவிதைகளில் சில வைரமுத்து, தபூ சங்கர், வாலி வரிகளை மாற்றியமைத்து பரிசு பெற்றிருப்பதாக இருக்கிறது.

காக்கைகளின் கவனத்திற்கு. - கொஞ்சம் தேநீர் நிறைய வானம் பாதிப்பு

ஓடிப்போகாதீங்க. - விஜயலட்சும் நவநீதகிருஷ்ணன் பாதிப்பு.

என் மழைத் தோழியுடன் - தபூசங்கர் -வைரமுத்து கலவை

பதிவு : David
நாள் : 1-Oct-14, 5:41 am

மேலே