எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மாம்பழம்/வாழைப் பழம்/பலாப்பழம் ............ இப்படியே சொல்லிவரும் நாம் தெங்கு...

மாம்பழம்/வாழைப் பழம்/பலாப்பழம் ............ இப்படியே சொல்லிவரும் நாம்
தெங்கு (தென்னை )+பழம் =தெங்கம் பழம் என்பது சரிதானே ..இலக்கியத்திலும் இப்படித்தான் கையாண்டுள்ளனர் பின் தேங்காய் என்று கூறுவது தவறுதானே.....

நாள் : 12-Oct-14, 1:23 pm

மேலே