எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

போதும் போதும் , phone-ah பாக்காம எல்லாரும் வேலைய...

போதும் போதும் , phone-ah பாக்காம எல்லாரும் வேலைய பாருங்க
-----புதிய காலை வணக்கம்

இன்று உங்களால் யாராவது ஒரு ஏழை மனிதர்க்கு உணவு வாங்கி தர முடியுமா .???
Please Goahead Friends

பதிவு : ஜெனி
நாள் : 21-Nov-14, 9:34 am

மேலே