எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

புதிய வருடத்தின் வரவு இனியதாய் இருக்கட்டும் ! இன்பத்தின்...

புதிய வருடத்தின் வரவு
இனியதாய் இருக்கட்டும் !
இன்பத்தின் செறிவு அதில்
பெரியதாய் இருக்கட்டும் !
அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் !

பதிவு : ஜெகதீசன்
நாள் : 1-Jan-14, 2:01 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே