எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மடசாம்பராணி மாட்டுசாணி மயிரா போனது மந்தவெளி அடுக்குமாடி கல்லறைக்குள்ள...

மடசாம்பராணி
மாட்டுசாணி
மயிரா
போனது
மந்தவெளி
அடுக்குமாடி
கல்லறைக்குள்ள
அத்த்துமீறி
இரவு
பூஜை.
காடை
கரி
தொட்டுகிட்டு
பாடைல
போறான்
பங்காளி
எளிக்கூண்ட
கவுத்துபுடி
மாட்டும் பாரு
பக்கத்து வீடு
மச்சி வாழக்கா
வாலாதக்கா
வயசானாலும்
அம்சம்
சொல்லுதவன்
யாரு
கூமுட்ட
கல்லூரி
நண்பன்.
போலைசுக்கோ.
புத்தி வாங்கி
இல்ல பிப் 14
மூடிட்டு கிடக்கு
மூஞ்சி
சுத்தின
சரக்கு
முறுக்கு
எதுக்கு
அரைச்சு
கேட்டான்
கிழவன்
அவன்
கலவன்
பத்திரம்
பக்கத்து
வீடு
பாத்ரூமு.

பதிவு : முனி இரத்னம்
நாள் : 11-Feb-15, 10:11 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே