எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

சொல்ல வேண்டியதை எல்லாம் சொல்லிவிட்டேன். இனி விடைபெறலாம் என்...

சொல்ல வேண்டியதை எல்லாம் சொல்லிவிட்டேன். இனி விடைபெறலாம் என் நினைக்கின்றேன். நன்றி நண்பர்களே!

பதிவு : Dr.P.Madhu
நாள் : 23-Feb-15, 6:48 am

மேலே