எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஒரு ஹைக்கூ ஒன்றை என் எண்ணமாக சமர்ப்பிக்கிறேன் நான்...

ஒரு ஹைக்கூ ஒன்றை  என் எண்ணமாக  சமர்ப்பிக்கிறேன் 


நான் வாயடைத்து போகையில்  
எனக்காக பேசுவது - பேனா

நாள் : 25-Apr-17, 12:27 pm

மேலே