எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல் தெய்வம் கடவுளை பார்க்க மறந்து உன் காதலை...

                                                             காதல்  தெய்வம்
கடவுளை பார்க்க மறந்து
உன் காதலை தரிசிக்கிறேன்
           - கோவிலில்Rate Up 0 Rate Down 0
Close (X)

பதிவு : anu
நாள் : 24-Aug-17, 4:56 pm
மேலே