எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அனுபவத்தின் குரல் - 1*****************************நமது வாழ்க்கையில் நடைபெறும் சில...

  அனுபவத்தின் குரல் - 1
*****************************
நமது வாழ்க்கையில் நடைபெறும் சில நிகழ்வுகளும் 
பல சம்பவங்களும் நமக்கு பாடம்தான் .

ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான படிப்பினை 
நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துதான் செல்கின்றன .

உணர்ந்தவர்க்கு உண்மை புரியும் 
உணராதவர் உற்று நோக்கிட வேண்டும் !

பழனி குமார்  

நாள் : 16-Oct-17, 8:00 am

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே