எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மகள் வெண்பாவுக்கு! தாய போல இருக்கணும் அன்பா நீ...

மகள் வெண்பாவுக்கு!


தாய போல இருக்கணும் அன்பா நீ - தோள்
சாய கூட இருக்கணும் நண்பா நீ - என்
விடியலாய் விரிந்திடும் வெண்பனி -என்
துடிப்பிலும் துதித்திடும் வெண்பா நீ
- என் வெண்பா நீ💕
அப்பா

பதிவு : சுஜன்
நாள் : 23-Feb-19, 6:42 pm

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே